• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Prawda i życie według prawdy- Bł. Luigi Novarese

 
 
 

CZAS WIELKIEGO POSTU Z BŁ. LUIGIM NOVARESE

Z myśli Bł. Novarese:

„Przebudzenie sumienia, oświecenie go tak, aby było prawdą i pewną świadomością, punktem odniesienia dla jakiegokolwiek przedsięwzięcia, jest najpilniejszym i najpoważniejszym problemem naszej chwili.

Każde badanie różnych problemów, nawet najpilniejszych, które nie opierają się na odpowiedzialności sumienia, to stracony czas i nieuchwytny system, ponieważ jest przyczyną otchłani – i wydaje się to właściwe słowo – w której społeczeństwo jest upadające i ma bezpośredni związek ze zjawiskiem, które jest coraz bardziej rozległe w różnych warstwach społecznych, utraty świadomości.

Nie tylko utrata poczucia grzechu, ale śmierć sumienia jest naprawdę czymś głębszym i bardziej szkodliwym niż sam grzech, ponieważ dopóki osoba odczuwa wewnętrzne wyrzuty sumienia za to, co zostało zrobione, istnieje nadzieja na życie, jak wtedy, gdy ból ciała doświadcza fizycznej zmiany.

Świadomość, która już nie reaguje, nie tylko rejestruje stan śmierci duszy, ale także stan spokoju grzechu, który jako taki nie jest już odczuwalny, dla którego się go przyjmuje i żyje jako składnik własnej egzystencji. wynikający z pragmatyzmu, relatywizmu, zmysłowości, wygody lub interesu itd.

Jeśli błąd doświadczany i propagowany jest autorem grzechu i śmierci sumienia, to prawdą głoszoną i świadectwem jest światło, będące wysoko, które oświeca, przyciąga, wskazuje cele do osiągnięcia.

Bycie nieustraszonymi głosicielami Prawdy, stałymi, cierpliwymi w dynamice miłości Serca Chrystusa, oznacza wykonywanie dzieła ewangelizacji, przynoszenia ulgi dla naszego społeczeństwa, które wpadło w pazury wad i błędu.

Życie prawdą z wszystkimi to: prawda na każdym poziomie, prawda dotycząca każdego problemu, prawda bez goryczy, bez polemizowania, wspieranie głoszenia prawdy, co jest w zgodzie z naszym świadectwem, poprzez modlitwę i ofiarę, tak, aby prawda była postrzegana jako światło i przyjęta jako najwyższe dobro, bezpieczna droga.

Wszystkie dusze dobrej woli, stworzenie, które natychmiast odpowiedziało TAK na objawioną prawdę… Pomóżcie Niepokalanej.”

Leave a comment