• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Powołanie cierpiącego w Kościele

 
 
 

Powołanie cierpiącego w Kościele
Duchowa i apostolska droga osoby cierpiącej

„W naszej drodze apostolskiej pragniemy uczestniczyć w łasce, którą Bóg chciał odnowić w zranionym sercu człowieka. Ta łaska jest równocześnie darem i zadaniem, Dar, który otrzymujemy, nazywa się łaską, a zadanie, ku któremu ta łaska nas popycha, to misja.Drogi cierpiący – także ty jesteś powołany do tego, by zmagać się, ponieważ Duch Odkupienia może i w tobie oddychać swobodnie, zajmując stopniowo coraz więcej miejsca. Duch Pana, którego otrzymałeś w Kościele i który po przez łaskę Kościoła pozostaje w tobie żywy, chce prowadzić cię na spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym.”

Autor opracowania: Armando Aufiero, tłum. Izabela Rutkowska

Leave a comment