• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Ośrodek w Rybakach pisze o nas

 
 
 

„W dniach 7-8 czerwca gościliśmy Wspólnotę Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej (Apostolat Chorych), którzy zorganizowali w naszym Ośrodku rekolekcje. Mottem do nich stały się słowa bł. Luigi Novarese: „Przeszkody są po to, aby je pokonywać a nie po to, aby one pokonywały nas”. Do ich poprowadzenia, organizatorki panie Teresa Skuza i Daniela Szymczyk, poprosiły Cichych Pracowników Krzyża z Głogowa, którzy w składzie ks. Radosław Horbatowski, s. Ewa Figura, s. Beata Dyko i br. Roman Płatek podjęli się tego zadania. W rekolekcjach łącznie uczestniczyło ponad 50 osób. Wasza radość, cierpliwość i pokora w cierpieniu stały się prawdziwymi rekolekcjami dla nas wszystkich pracowników Ośrodka. Dziękujemy Wam za te przeżycia.

http://rybaki.caritas.pl/aktualnosci/

Leave a comment