• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Odwiedziliśmy wspólnotę Osób Niepełnosprawnych w Chojnowie

 
 
 

Na zaproszenie pani Teresy Kamińskiej wyruszyliśmy na popołudniowe spotkanie w Chojnowie. By zapoznać i tam w diecezji legnickiej osoby chore, niepełnosprawne i starsze z życiem i dziełem bł. Luigi Novarese. Opowiedzieć o działalności domu w Głogowie.

Tak też i tam zrodził się pomysł zrzeszenia osób niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia nie tylko fizycznego ale głównie moralnego poprzez kontakty z innymi ludźmi w podobnej sytuacji. Stąd początek bierze Wspólnota Osób Niepełnosprawnych.

Początkowo tylko rozmawiając o swoich problemach; próbowaliśmy wspólnie szukać wyjścia…

I tak przez kolejne lata Wspólnota zdobywała coraz więcej członków i przyjaciół. Coraz mocniej aktywizowało się również środowisko lokalne, które przełamując bariery, stawało się coraz bardziej życzliwe i pomocne.

Koniec lat dziewięćdziesiątych był dla Wspólnoty przełomowym w tym czasie po raz pierwszy Kuria Biskupia w Legnicy zorganizowała Kongres Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Jesteśmy Dziećmi Jednego Boga”. Jego efektem stały się cykliczne spotkania pokongresowe w Krzeszowie i Legnicy. Dzięki tym spotkaniom nawiązaliśmy szereg przyjaźni ze stowarzyszeniami z całego dekanatu legnickiego np. ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Nadzieja”, Wspólnotą Osób Niepełnosprawnych im. Ojca Pio.

Od tego też momentu rozpoczynamy pierwsze wyjazdy na kilkudniowe rekolekcje, Dni Skupienia…

Spotkanie zakończyło serdeczne zaproszenie Wspólnoty do odwiedzenia naszego domu.

Leave a comment