• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Nowy oddział dla chorych na SLA i w stanach wegetatywnych w Moncrivello

 
 
 

7 lutego 2015 roku w Moncrivello, niedaleko Turynu, w kompleksie Cichych Pracowników Krzyża, Arcybiskup Vercelli, pobłogosławił nowy oddział dla chorych na SLA (stwardnienie zanikowe boczne) i w stanach wegetatywnych. Dzięki aktywnej współpracy władz lokalnych i regionalnych, odpowiedzialnych za służbę zdrowia, Cichych Pracowników Krzyża oraz wielu dobroczyńców powstała nowoczesna struktura, która umożliwi profesjonalną​ i​ przepełnioną „mądrością serca” pomoc dotkniętym przez choroby neurologiczne w ostatnich stadiach ich życia. Inicjatywa stawia sobie za cel służenie tym chorym i ich rodzinom, którzy często są pomijani przez służbę zdrowia, ponieważ wymagają nie tylko dużych nakładów finansowych, zarówno na sprzęt i profesjonalną opiekę medyczną, ale również dużych nakładów duchowych, niezbędnych do codziennego konfrontowania się z cierpieniem, któremu nie można zaradzić, a tylko z miłością towarzyszyć aż do naturalnego końca życia. Dziękując Bogu za to ważne świadectwo módlmy się, aby chorzy, którzy zostaną przyjęci na nowym oddziale mogli w profesjonalnej i miłosiernej opiece doświadczyć czułości Boga-Ojca, który się o nich troszczy.

Leave a comment