• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

 
 
 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Błogosławiony Luigi Novarese tak pisał:

„Pięćdziesiątnica nadeszła i nadal nadchodzi, owocna i pełna nadprzyrodzoności, aby ożywić dobro, wstrząsnąć słabymi, ożywić zmęczonych, przywrócić zaufanie do wątpiących i upadłych. Dla wszystkich Chrystus daje zbawienie, chce wykorzystać wszystko dla zbawienia ludzkości.

Duch Święty, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny ma za zadanie uświadomić nam, czego nasza biedna ludzkość nie rozumie i nie jest w stanie znieść” a jednocześnie „rozdaje swoje dary w niekwestionowany sposób „tak, jak sobie życzy”, dając każdemu, możliwość pełnego osiągnięcia i realizacji swojego powołania. Jednak we wszystkich powołaniach istnieje jedno, które zasadniczo jest takie samo dla wszystkich i jest naszym udziałem w królewskim kapłaństwie Chrystusa na mocy chrztu.” Wszyscy jesteśmy powołani do świętości.

„Duch Święty jest tym, który porusza Kościół, jest tym, który działa w Kościele, w naszych sercach, jest tym, który czyni każdego chrześcijanina wyjątkową osobą, ale z tych różnych ludzi czyni jedność. Jest tym, który pobudza, by iść naprzód, otwiera drzwi na oścież i posyła, aby dawać świadectwo o Jezusie” (Papież Franciszek).

Prośmy Ducha Świętego, aby obdarzył nas darami, każdemu według potrzeb, prośmy by to On był tym, który działa w nas, abyśmy każdego dnia coraz bardziej otwierali się na Jego działanie w nas, abyśmy stawali się coraz bardziej zjednoczonymi z Bogiem i byli coraz bardziej otwarci na drugiego człowieka, abyśmy kochali tak jak kocha Bóg, abyśmy patrzyli na siebie i na innych tak, jak patrzy na nas Bóg.

W naszej codzienności pamiętajmy o tym, że „działanie Ducha Świętego w zmartwychwstaniu Chrystusa jest źródłem radości i nadziei dla nas, ponieważ mówi o tym, co się kiedyś stanie z nami” (Raniero Cantalamessa).

Niech Duch Święty obdarzy każdą i każdego z Was swoimi Darami.

Leave a comment