• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cichych Pracowników Krzyża

 
 
 

W związku z odejściem do Pana 5.10.2020 roku naszego Moderatora Generalnego, ks. Janusza Malskiego, zostało zwołane Nadzwyczajne Elekcyjne Walne Zgromadzenie Cichych Pracowników Krzyża, które odbędzie się 28.11.2020 roku od godz. 8.45.

W czasie, w którym cały świat dotknięty jest pandemią spotkanie odbędzie się poprzez platformę internetową. Wybór nowego Moderatora Generalnego nie jest dla nas łatwym wyborem. Pragniemy być otwarci na działanie Ducha Świętego i chcemy dokonać wyboru, słusznego i dobrego dla całego Stowarzyszenia, jego przyszłości, ale przede wszystkim pragniemy dokonać wyboru, zgodnego z wolą Pana Boga.

Dlatego prosimy Was wszystkich: członków Centrum Ochotników Cierpienia, sympatyków i wszystkie osoby czytające te słowa o modlitwę do Ducha Świętego, o ofiarowanie swoich cierpień, aby Duch Święty prowadził wszystkich Cichych Pracowników Krzyża swoją drogą, abyśmy dokonali wyboru zgodnego z wolą Bożą i oby wszyscy nasi bracia i siostry na całym świecie (Cisi Pracownicy Krzyża) byli otwarci na działanie Ducha Świętego.

Prosimy Was, byście modląc się codziennie, modlitwą do naszego Ojca Założyciela, wypraszali dla nas te łaski, o których pisaliśmy powyżej. (Modlitwa, znajduje się poniżej i została trochę zmodyfikowana na czas przygotowania i wyboru nowego Moderatora Generalnego).

Ojcze źródło miłosierdzia i pociechy, dzięki Ci składamy za dary udzielone Błogosławionemu Luigiemu Novarese, Założycielowi Cichych Pracowników Krzyża oraz Centrum Ochotników Cierpienia.

Ty łaską Ducha Świętego, uczyniłeś go kapłanem swojego Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Syna, apostołem Twego najczulszego miłosierdzia. 

Spraw, Ojcze, abyśmy naśladowali Jego świetlany przykład w zawierzeniu Niepokalanej Maryi Dziewicy, w służbie Kościołowi, w przyjmowaniu cierpienia jako świętego czasu, poprzez który objawiają się Twoje wielkie dzieła, oraz w ukazywaniu ludzkiej i chrześcijańskiej wartości osób cierpiących.

Uczyń nas, Ojcze, wiarygodnymi świadkami Chrystusa a przy okazji zbliżającego się nadzwyczajnego zgromadzenia elekcyjnego Cichych Pracowników Krzyża prosimy Cię, daj Cichym Pracownikom Krzyża mądrość i rozeznanie, aby każdy z ich wyborów był nakierunkowany na dobro i misję. 

Niech przykład błogosławionego Luigiego uczyni ich uważnymi na dary Ducha Świętego, aby potrafili podjąć dobre decyzje, zgodne z wolą Bożą. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków. Amen

Bł. Luigi Novarese, módl się za nami.

Leave a comment