• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Mamy nowego Biskupa !!!

 
 
 

W poniedziałek 23 listopada w samo południe Nuncjatura Apostolska w Warszawie poinformowała, że nowym biskupem zielonogórsko-gorzowskim będzie bp Lityński. Komunikat odczytał ks. Piotr Kubiak w kaplicy Kurii Biskupiej. Na zaproszenie bp. Stefana Regmunta zebrała się w niej rada konsultorów, pracownicy kurii oraz przedstawiciele najważniejszych diecezjalnych instytucji kościelnych.

Oto treść komunikatu, na koniec którego wybuchły brawa: „Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza biskupa Stefana Regmunta z posługi biskupa zielonogórsko-gorzowskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Mianował biskupem zielonogórsko-gorzowskim dotychczasowego biskupa pomocniczego tej diecezji Tadeusza Lityńskiego”.

Kanclerz kurii poinformował również, że do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez nominata, diecezją zielonogórsko-gorzowską będzie kierował – jako administrator apostolski – bp Regmunt. Zapowiedział także, że objęcie diecezji przez bp. Lityńskiego odbędzie się 5 stycznia 2016 roku w gorzowskiej katedrze. Później wszyscy zebrani odmówili „Anioł Pański” w intencji bp. Regmunta i bp. Lityńskiego.

– „Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie”. Te słowa chciałbym wypowiedzieć w kontekście tej sytuacji. Aby mogło się to dokonać, to myślę, że nie jest tu ważna tylko osoba biskupa i nie tylko na niego powinny być teraz zwrócone oczy. Chcę w tym miejscu podziękować Bogu i tym, którzy stanęli na mojej drodze, także nieobecnemu wśród nas bp. Stefanowi Regmuntowi. Za jego misję i posługę w naszej diecezji, a także za te wszystkie dzieła, które realizował – mówił bp Lityński, który podziękował biskupom, kapłanom i siostrom zakonnym obecnym na ogłoszeniu papieskiej decyzji.

– Dziękując wam, jednocześnie chcę dodać bardzo szybko: „Proszę!”. Proszę o wsparcie modlitewne i wsparcie we współpracy. W tym najbliższym okresie nie chciałbym na sobie absolutnie skupiać uwagi. Przed nami są dzieła Boże, przed nami są zakończenie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, Adwent, Rok Miłosierdzia i okres Bożego Narodzenia – dodał.

– Poczytuję to sobie jako absolutnie niezasłużoną łaskę od Boga. To jest jakieś zauważenie was, drodzy księża. Całego zastępu duchownych tej diecezji, tej ziemi lubuskiej, bo jestem reprezentantem tego prezbiterium – dodał.

Kilka słów o Biskupie nominacie:

Biskup Tadeusz Lityński urodził się 14 czerwca 1962 roku w Kożuchowie. Dzieciństwo spędził w miejscowości Sucha w parafii św. Wawrzyńca w Ługach koło Zielonej Góry.

W 1982 roku wstąpił do Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1988 roku. Duszpastersko pracował jako wikariusz w parafii w Ołoboku oraz w parafii NMP Królowej Polski w Głogowie.

W 1993 roku podjął studia z prawa kanonicznego na Akademii teologii Katolickiej w Warszawie. Został skierowany do pracy w Sądzie Biskupim w Gorzowie Wlkp., gdzie pełnił kolejno funkcje: notariusza, obrońcy węzła i sędziego.

W roku 2000 tworzył nowo powstałą parafię w Ochli. Sześć lat później został proboszczem w parafii Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. Jest członkiem Kolegium Konsulatorów i Rady Kapłańskiej naszej diecezji.

W roku 2009 został członkiem kapituły Katedralnej w Gorzowie, a w 2012 otrzymał godność prałata – Kapelana Jego Świątobliwości Benedykta XVI.

28 kwietnia 2012 roku papież Benedykt XVI mianował ks. Tadeusza Lityńskiego biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cemeriniano.

Konsekracja biskupia miała miejsce 16 czerwca 2012 roku. Sakry biskupiej udzielił nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, a współkonsekratorami byli metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga i ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp Stefan Regmunt.

23 listopada 2015 roku papież Franciszek mianował bp. Tadeusza Lityńskiego biskupem diecezjalnym.

Zawołaniem biskupa są słowa: Adveniat Regnum Tuum(„Przyjdź Królestwo Twoje”).

 

źródło:

http://zgg.gosc.pl/doc/2838556.Nowy-pasterz-diecezji-zielonogorskogorzowskiej

http://zgg.gosc.pl/doc/2839147.Pasterz-prosi-o-modlitwe

275644_s32i_litynski_34 396074_123_34 620342_chorzy_34 biskup-w-szpitalu