• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

List od s. Angeli, z okazji 73 rocznicy założenia Centrum Ochotników Cierpienia

 
 
 

Rzym, sobota 16 maj 2020

Do CVS z Polski, Portugalii, USA, Kolumbii

Moi Drodzy.

17 maja. Bardzo ważna i piękna data dla nas, ponieważ wspominamy oficjalne założenie Centrum Ochotników Cierpienia.

To właśnie, my, po 73 latach. Z naszymi ograniczeniami, naszym entuzjazmem, naszą kruchością i potencjałem, naszymi wyborami wyrzeczeń i wielkimi, odważnymi decyzjami.

To my, będąc „pierwszymi owocami i proroctwami dla każdej cierpiącej sytuacji”, zostaliśmy posłani, aby pełnić „służbę cierpiącemu człowiekowi”, jak czytamy w naszym Statucie.

Jesteśmy, z naszą konkretną i niewygodną nazwą: Centrum Ochotników Cierpienia! Imię, które prowadzi nas w głąb ludzkiej woli, która w połączeniu z wolą Bożą z pewnością może rzucić światło na sytuacje cierpienia, które dotykają człowieka na wiele różnych sposobów i czynią go drogą do Boga i odpowiedzialnością za świat.

„Jest jedna rzecz, której światowość nie toleruje: skandal Krzyża. On tego nie toleruje. A jedynym lekarstwem na ducha światowości jest Chrystus, który umarł i Zmartwychwstał dla nas, skandal i głupota (por. 1 Kor 1, 23) – powiedział dziś Papież w swojej homilii w Domu Św. Marty. CVS niesie w sobie skandal Krzyża, ale tym bardziej niesie w sobie dynamikę Zmartwychwstania, która czyni nas apostołami, prorokami i misjonarzami.

Podobnie jak ci, którzy nas poprzedzili, śledząc głębokie bruzdy świętości w Kościele, my również odnawiamy nasze „tak” z radością i śmiałością: Bogu, Chrystusowi, Maryi, Kościołowi.

Kontynuujemy drogę apostolską, uwarunkowaną jeszcze pandemią. Skorzystajmy z okazji, aby zejść w głąb tego, co w nas żyje: do Namiotu Wewnętrznego, przestrzeni dla Boga, gdzie wzrastamy w łasce u Boga i u ludzi.

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich.

     s.Angela Petitti

Przewodnicząca Międzynarodowej Konfederacji CVS

Leave a comment