• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Ks. Luigi Garosio – nowym Moderatorem Generalnym Cichych Pracowników Krzyża

 
 
 

28 listopada 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cichych Pracowników Krzyża, tym razem poprzez platformę internetową, podczas którego został wybrany nowy Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzyża. 

Nowym Moderatorem Generalnym został ks. Luigi Garosio. 

Ks. Luigi urodził się 14.07.1949 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 23.04.1978 roku. Po śmierci Bł. Luigiego Novarese był pierwszym Moderatorem Generalnym, wybranym na swojego następcę przez samego Bł. Luigiego Novarese. Zastąpi on ks. Janusza Malskiego, który odszedł od nas 5 października 2020 roku. 

Ks. Luigi podziękował za otrzymane zaufanie. Już na samym początku poprosił wszystkich Cichych Pracowników Krzyża połączonych online, o wspólne odmówienie modlitwy zawierzenia Niepokalanej, aby to Ona prowadziła wszystkich nas w dalszej drodze. Odniósł się również do swojego poprzednika ks. Janusza i zapewnił nas wszystkich, że będzie kontynuował drogę, którą kroczył ks. Janusz jak i bł. Luigi Novarese. Na zakończenie swojego słowa, które skierował do nas po tym, jak został nowym Moderatorem Generalnym poprosił o wstawiennictwo bł. Luigiego Novarese i ks. Janusza Malskiego oraz wyraził gotowość do wspólnego kroczenia ze wszystkimi, aby dzieło bł. Novaresego nadal spełniało swoją prorocką misję w Kościele i na świecie. Po czym udzielił nas swojego Błogosławieństwa.

Pragniemy złożyć nasze życzenia Ks. Luigiemu Garosio – nowemu Moderatorowi Generalnemu, życząc mu przede wszystkim łask Bożych i ufając, że Ta, której ks. Luigi ufa bezgranicznie będzie czuwać nad nim i wypraszać u Swojego Syna potrzebne łaski dla niego, jak i dla całego Stowarzyszenia. Zapewniamy też o naszej modlitwie jak i o modlitwie w jego intencji wszystkich członków Centrum Ochotników Cierpienia w Polsce.

Zdj. z profilu fb ks. Luigino.

Leave a comment