• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Kiedy Cierpienie Staje się Łaską

 
 
 

Kiedy Cierpienie Staje się Łaską
Rozważania w oparciu o Pierwszy List św. Piotra

„Niełatwo jest napisać zachęcającą prezentację książki o tak antypatycznym i budzącym sprzeciw tytule jak „Kiedy cierpienie staje się łaską. Rozważania w oparciu o Pierwszy List św. Piotra”. Jej adresatami są uczestnicy rekolekcji, które w 2006 roku organizują Cisi Pracownicy Krzyża i Międzynarodowa Konfederacja Centrum Ochotników Cierpienia. Rekolekcje te odbywają się nie tylko we Włoszech, ale także w Polsce, Portugalii, Stanach Zjednoczonych i wszędzie tam, gdzie mieszkają sympatycy duchowości, którą zaprezentował i doświadczał ks. Prałat Luigi Novarese.”

Redaktor wydania: ks. Janusz Malski
Autor opracowania i treści rozważań wydania polskiego: Mieczysław Guzewicz
Tłumaczenie nabożeństw z języka włoskiego: Agnieszka Rybińska