• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Jubileusz CVS w Gaworzycach

 
 
 

W Święto Matki Bożej Różańcowej, w kościele pod tym samym wezwaniem w Gaworzycach, odbyła się Msza Św. dziękczynna za 30 lat apostolatu chorych, 100 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, 70- lecie powołania Cichych Pracowników Krzyża a także 3 rocznicę utworzenia Stowarzyszenia „Najmilsi” w Gaworzycach.

Podczas homilii i modlitwy wiernych nie zabrakło pamięci o śp. Ks. Januszu i Sybirakach, którzy 80 lat temu zostali zesłani do łagrów a ich rodziny po wojnie zamieszkały w Gaworzycach. Po Mszy świętej zostaliśmy zaproszeni do pałacu, gdzie ma swoją siedzibę Urząd Gminy i Dom Kultury. Dzięki staraniom naszej koleżanki Teresy Krukowskiej – Szostak, przewodniczącej stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych, zostaliśmy ugoszczeni a „Najmilsi” zaprezentowali się w programie artystycznym, dostarczając nam wielu wzruszeń.Nie zabrakło wzajemnych podziękowań za otwartość serc i zaangażowanie. 

Apostolatowi CVS z Gaworzyc dziękujemy za krzewienie nauczania Bł. Novarese, Sybirakom za dawanie świadectwa pamięci o trudnej przeszłości, a stowarzyszeniu Najmilsi życzymy serdecznej współpracy ze wszystkimi grupami i władzami z Gaworzyc.

Teresie, która swoją osobą i zaangażowaniem spina jak klamra te wszystkie dzieła, życzymy by nigdy nie wygasł jej entuzjazm, przebojowość i życzliwość. Niech Maryja, Bł. Novarese i Słudzy Boży siewców nadziei otaczają swoją opieką wszystkich jubilatów i tych, którzy wspierają te dzieła na Chwałę Bożą.

Lucyna Żółkiewska

Leave a comment