• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Imieniny ks. Janusza

 
 
 

Dziś swoje imieniny obchodziłby ks. Janusz. Po raz pierwszy nie świętuje ich tu na ziemi, ale w Domu naszego Ojca. Jak mówiła św. Tereska od Dzieciątka Jezus: „Dzień mojej śmierci, będzie największą uroczystością w moim życiu, bo spotkam się z Tym, na którego całe życie czekałam”.

Trudno nam się pogodzić ze stratą brata, współbrata, przyjaciela, kapłana. Mówi się, że nie ma osób niezastąpionych, ale są osoby, które niosły radość i miały swoją charyzmę. Ks. Janusz taki właśnie był, dlatego tak trudno jest nam zaakceptować fakt, że tak po ludzku nie ma go pośród nas.

Św. Jan Chryzostom powie: „Ci, których kochaliśmy i straciliśmy, nie są już tam, gdzie byli, są wszędzie tam, gdzie my jesteśmy”. Wierzymy, że ks. Janusz jest u Pana, że jest szczęśliwy i czuwa nad nami.

W ostatnich dniach najbardziej zależało mu na jedności między nami. Ks. Janusz pozostawił nam wiele słów, które każdy z nas przechowuje w swoim sercu i dla każdego z nas stały się one ważne.

Był człowiekiem, który walczył. Walczył o swoją świętość, walczył o drugiego człowieka, o jego dobro i nie poddawał się. Oddał Bogu swoje życie do końca, w cierpieniu trwał pod Krzyżem i jednoczył swoje cierpienia z cierpieniami Chrystusa Ukrzyżowanego. 

Dziś myślę, że chciałby powiedzieć do każdego z nas, żebyśmy szli dalej, bez wahania, byśmy wypłynęli na głębię naszego wnętrza, abyśmy jeszcze bardziej zakotwiczyli nasze życie w Jezusie i w Jego Matce. Byśmy zawierzyli i zaufali Im do końca.

Parafrazując słowa Michela Quista pomódlmy się dziś tymi słowami: 

Panie, ks. Janusz duchowo jest blisko mnie. Nie widzę go już moimi oczami, ponieważ opuścił już swoje ciało. W Tobie, Boże, czuję, że mnie woła, zaprasza, daje mi rady, ponieważ jest mi bardziej bliski niż przedtem. Spotkam go, kiedy spotkam Ciebie. Kocham go, kiedy kocham Ciebie.

Ks. Januszu. Pomóż mi w tym krótkim życiu, nauczyć się jak żyć na wieki. Amen. 

Leave a comment