• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

II Tura Projektu Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 
 
 

Cisi Pracownicy Krzyża ogłaszają nabór dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do II tury projektu: „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” realizowanego w ramach 13 konkursu na zlecenie zadań, ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest prowadzenie systematycznej i kompleksowej rehabilitacji oraz efektywnego systemu zindywidualizowanego wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej , w stopniu zapewniającym im możliwość właściwego rozwoju, osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu samodzielności, zniwelowania występujących dysfunkcji.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 2-18 lat, z Głogowa, powiatu głogowskiego, górowskiego i polkowickiego (limit miejsc 30). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formy udzielanego wsparcia w ramach projektu
1.Opracowanie Indywidualnego Programu Wsparcia dla każdej osoby
2. Rehabilitacja (indywidualnie dobrana) w tym:
1) Fizjoterapia;
2) hipoterapia;
3) zajęcia z pedagogiem;
4) integracja sensoryczna.

Zajęcia odbywać się będą w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2
od poniedziałku do piątku.

Warunki uczestnictwa
1. złożenie przez opiekuna prawnego beneficjenta deklaracji uczestnictwa wraz z załączonym aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Deklarację uczestnictwa należy złożyć osobiście w okresie od 09.03.2015r. do 13.03.2015r. od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 -14.00 w administracji Ośrodka w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2 – tel. 076 836-57-54 (druki do pobrania poniżej).

Leave a comment