• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

I-sza rocznica odejścia do domu Ojca, Ks. Janusza Malskiego

 
 
 

Dziś 5 października 2021 roku, w święto św. Faustyny Kowalskiej nie sposób nie wrócić do dnia z przed roku, kiedy otrzymaliśmy wiadomość, która dla większości z nas była wiadomością sprawiającą ból.

Odszedł człowiek, kapłan, brat, współbrat, przyjaciel i Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzyża, ks. Janusz Malski.

Wspomnienia wracają jak żywe i w dalszym ciągu na samą myśl łza kręci się w oku, bo to takie dziwne, że już go nie ma wśród nas. Czasami mamy wrażenie jakby wyjechał ponownie do Włoch, ale tak nie jest.

Jesteśmy Bogu wdzięczni za dar życia, dar kapłaństwa i dar poznania ks. Janusza. Ks. Janusz zawsze troszczący się o dobro drugiego człowieka, z pewnością teraz jest przy nas i wstawia się za nami u Pana.

Św. Augustyn mówił: „Ci, których kochamy i których straciliśmy, nie są tam, gdzie byli, ale są tam, gdzie my jesteśmy”. Niech te słowa będą dla nas pocieszeniem i utwierdzeniem w tym, że mamy orędownika w Niebie, który z pewnością jest obok i będzie zawsze wstawiał się za nami.

Chcielibyśmy podzielić się z Wami słowami, które ks. Janusz napisał we włoskiej Kotwicy, w numerze: lipiec/sierpień 2020 roku. Niech będą dla nas zachętą do dalszego apostolskiego działania, życia w harmonii z Bogiem i nie poddawaniu się przeciwnościom.

Pamięć i korzenie pomagają wykorzystać przeszłość nie jako czas, który należy przeżywać z nostalgią, ale jako okazję do większego zakorzenienia się w wierze, życia z ufnością ukierunkowanego ku „nowemu” i dobrze umotywowanego na poziomie apostolatu.

Konstruktywne pamiętanie oznacza przywoływanie w naszej historii okresu, w którym nie było miejsca na rzeczy ulotne, zbędne.

Dlatego należy umieć zamienić wspomnienia w rodzaj idealnego archiwum, z którego można czerpać cenne elementy, aby wzmocnić naszą motywację apostolską i otworzyć się na „nowe” z ufnością i mocną wiarą.

Otworzyć się z ufnością na przyszłość, którą należy przemyśleć i żyć dalej w harmonii z Bogiem”.

Wdzięczni Bogu za ks. Janusza pamietajmy o nim w modlitwach i zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku przygotowanego z okazji I rocznicy śmierci, ks. Janusza.

Leave a comment