• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Dzień skupienia CVS

 
 
 

26 maja dzięki życzliwości i otwartości księdza Proboszcza Witolda Pietscha, w Parafii NMP na Koperniku, odbył się dzień skupienia CVS. Msza Święta której przewodniczył ks Radosław Horbatowski, została poprzedzona różańcem i  wygłoszoną przez niego krótką konferencją, w nawiązaniu do szczególnego dnia, którym jest Dzień Matki. W swojej konferencji zwrócił on uwagę że w dniu Matki jesteśmy w domu naszej Matki, by oddać jej wszystkie nasze lęki i trudności oraz powierzyć się jej matczynej opiece.

            Zachowując wymogi sanitarne, siedzieliśmy w ławkach zachowując dystans społeczny i z maseczkami na twarzach, z czym nie czuliśmy sie komfortowo. Program spotkania również był nietypowy. Zabrakło wspólnej agapy, która nas jeszcze bardziej jednoczyła i pozwalała poczuć się jedną wielką rodziną.

            Na zakończenie Eucharystii, pamiętając o radosnym jubileuszu 20-lecia kapłaństwa księdza Radosława, w imieniu diecezjalnego CVS i wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża, przedstawiciele Zarządu Apostolatu złożyli następujące życzenia:

Drogi Pasterzu księże Radku!

            Dwadzieścia lat temu, mając świadomość wagi swej decyzji, powiedziałeś Bogu „tak” na głos powołania. Wszedłeś do owczarni przez bramę jak pasterz owiec . Bramą tą jest Jezus Chrystus. Owce słuchają twego głosu. Wołasz je po imieniu i wprowadzasz je przez Bramę. Stajesz na ich czele, one zaś postępują za Tobą,  ponieważ głos Twój znają.

            Dwadzieścia lat to niewiele, ale i bardzo dużo jeśli są dobrze wykorzystane. Dałeś się poznać jako kapłan śmiało podejmujący wyznaczone Ci zadania w  winnicy Pańskiej. Promieniejesz Bożą radością i miłością do ludzi. Rozumiesz tych, którzy cierpią z powodu chorób, samotności, starości. Umiesz ich pocieszyć. Proponujesz co mają zrobić ze swym cierpieniem.

Twoje cnoty znają ci którym przewodzisz. Zna je sam Bóg. Twoje sukcesy są Jego sukcesami, gdyż to z Niego pochodzi Twoja siła. Jemu zaufałeś i nigdy się nie zawiedziesz. Mając wiarę i ufność nigdy nie jesteś sam. Jest z Tobą Ten, który nie przestaje Cię kochać.

Aktualnie przewodzisz duchowo nie tylko nam, stowarzyszonym w Centrum Ochotników Cierpienia, ale także parafii w Kwielicach. Po ludzku sądząc to jest ponad siły. Wiesz jednak, że „wszystko możesz w Tym, który Cię umacnia” (por. Flp 4,13) Jesteś posłusznym narzędziem w ręku Boga, ale również podmiotem działania z ograniczonymi siłami. Potrzebujesz również ludzkiej pomocy.

            Życzymy Ci z całego serca zdrowia, lecz przede wszystkim niezachwianej ufności w pomoc Bożą i w świętych obcowanie.

Ze względów egoistycznych, ale i ze względu na Ciebie, chcielibyśmy mieć Cię tylko dla siebie. Bóg jednak wie lepiej, jakie powierza Ci zadania. On też da Ci siłę, satysfakcję i prawdziwą radość z wykonanej pracy. Nam pozostaje modlić się, byś nigdy nie zwątpił w sens swojej ofiary. Byś był szczęśliwy.

Nie ofiarujemy Ci wielkiego bukietu kwiatów, na który zasługujesz, lecz na który w swej skromności nie oczekujesz. Ofiarujemy symboliczną różę naszych życzliwych, kochających serc.

            Papież Franciszek w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, podkreślił trzy cnoty charakteryzujące papieża Polaka: bliskość z drugim człowiekiem, miłosierdzie i modlitwa.

Obyś i Ty był przepełniony tymi cnotami.

Leave a comment