• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Cisi Pracownicy Krzyża zakończyli realizację projekt, pn. „VII olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych „VICTORIA”” współfinansowanego ze środków PFRON

Celem projektu była aktywizacja i integracja młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie poprzez udział w olimpiadzie sportowej. Dodatkowym założeniem była promocja sportu wśród osób niepełnosprawnych, pokazanie ich sportowych umiejętności, umożliwienie im doświadczenia współzawodnictwa oraz czerpania radości
z osiąganych wyników w sporcie jak również zachęcanie do większej aktywności i rozwijania zainteresowania sportem. Uczestnikami projektu byli młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie od 16 roku życia, które na co dzień są mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej, uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
i Domów Samopomocy, Środowiskowych Domów Pomocy, uczniami Szkół i Ośrodków Specjalnych dla Osób Niepełnosprawnych oraz inne osoby niepełnosprawne zrzeszone
w kołach i stowarzyszeniach. W czerwcowy, słoneczny dzień już po raz siódmy, uczestnicy zmagali się między innymi w takich konkurencjach jak: rzuty i strzały do bramek celności, dart, ergometr, mega piłkarzyki, tor przeszkód, kręgle, boccia, łucznictwo, szachy oraz turniej tenisa stołowego. Zawodom towarzyszyła podniosła atmosfera podczas zapalania znicza olimpijskiego oraz ogromne emocje w trakcie wszystkich rozgrywek. Zwycięzcy zostali uhonorowani medalami i pucharami za zajęcie 3 pierwszych miejsc w konkurencjach indywidualnych jak i drużynowych oraz wspaniałymi nagrodami rzeczowymi. Nikt nie wyjechał z olimpiady przegrany. Wszyscy uczestnicy olimpiady dostali okolicznościowe koszulki, medale, dyplomy oraz drobne upominki. W trakcie zawodów uczestnicy mogli wzmocnić swoje siły niezbędne do sportowej rywalizacji smacznym posiłkiem. Po zakończeniu konkurencji i rozdaniu nagród wszyscy w dobrych humorach bawili się wspólnie przy muzyce.

Termin realizacji projektu czerwiec 2015.

______________________________________________________________________________