• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Cisi Pracownicy Krzyża zakończyli realizację projekt, pn. „Aktywni niepełnosprawni Klubu IKSON w sekcji Boccia” współfinansowany ze środków PFRON przez Powiat Głogowski, reprezentowany przez PCPR w Głogowie

Projekt skierowany był do członków działającego przy Domu „Uzdrowienie Chorych” Integracyjnego Klubu Sportowego Osób Niepełnosprawnych IKSON. Jego celem była nauka gry w Boccię podczas treningów, które odbywały się na sali gimnastycznej dwa razy w tygodniu przez 2 godziny oraz doskonalenie wcześniej nabytych umiejętności.

Termin realizacji projektu: :   02.05.2018 – 30.11.2018

______________________________________________________________________________