• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Cisi Pracownicy Krzyża realizują projekt, pn. „Rehabilitacja poprzez hipoterapię” współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Głogów.

Celem projektu była rehabilitacja osób niepełnosprawnych za pomocą jazdy na koniu.

Projekt skierowany był do dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z miasta Głogowa. Projektem zostało objętych 25 osób od lat 2 wzwyż.
Ruch konia, jego ciepło i spokój pomagają opanować niepożądane emocje i zachowania, a wzmocnić i wspomagać emocje i zachowania pozytywne. Poprzez realizację tego zadania chcieliśmy, oprócz standardowej rehabilitacji, umożliwić beneficjentom projektu jak najpełniejszy sposób powrotu do zdrowia i poprawy jakości życia. Większość osób korzystających z zabiegów hipoterapeutycznych już po kilkutygodniowym okresie terapii osiąga stopniowe postępy w kodowaniu prawidłowego wzorca chodu, normalizacji napięcia mięśniowego (niezbędną do nauki prawidłowego, czynnego ruchu), doskonaleniu równowagi, koordynacji i orientacji w przestrzeni oraz poczuciu rytmu, a także stymulacji czucia powierzchniowego. Każdy beneficjent skorzystał z 4 zajęć w miesiącu,  w okresie od maja do listopada 2017r. Projekt był realizowany w przystosowanych do hipoterapii obiektach (kryty padok, tereny zielone w przynależnym do ośrodka parku), mieszczących się przy Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie należących do Cichych Pracowników Krzyża.

Termin realizacji projektu: 18.04.2017 – 20.12.2017