• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Cisi Pracownicy Krzyża realizują projekt, pn. „Na końskim grzbiecie po zdrowie – hipoterapia” współfinansowany ze środków PFRON

Projekt pn. „Na końskim grzbiecie po zdrowie – hipoterapia”, polega na umożliwieniu dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym skorzystania z rehabilitacji za pomocą hipoterapii. Projekt ma na celu przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej, a w przypadkach kiedy sprawności fizycznej nie da się całkowicie przywrócić, zachowanie jej na poziomie umożliwiającym jak najlepsze i optymalne funkcjonowanie osoby, jak również na zapobieganiu regresu umiejętności nabytych wcześniej. Dla każdego beneficjenta został  sporządzony Indywidualny Plan Działań. W celu weryfikacji działań będą prowadzone obserwacje opisane w Kartach Półrocznych Osiągnięć Beneficjenta. Zajęcia będą się odbywają w placówce w sposób ciągły – 5 dni w tygodniu.
Grupę docelową projektu stanowią  dzieci od lat 2, młodzież i osoby dorosłe z województwa dolnośląskiego z powiatu głogowskiego, o zróżnicowanej jednostce chorobowej takiej  jak Mózgowe Porażenie Dziecięce, Autyzm, Zespół Downa, Zaburzenia Integracji Sensorycznej, ADHD, upośledzenia umysłowe i inne schorzenia.

Termin realizacji projektu (projekt wieloletni) – 01.04.2019 – 31.03.2022