• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Cisi Pracownicy Krzyża biorą udział w projekcie grantowym „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

 
 
 

Projekt ten dotyczy pokrycia kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich i obejmuje okres
od 01.09.2020 – 30.11.2020r.

Miejsce realizacji projektu:

WTZ „PRZYSTAŃ” Cichych Pracowników Krzyża ul. bł. Luigiego Novarese 6 w Głogowie

HIPOTERAPIA – ul. bł. Luigiego Novarese 2 w Głogowie

Leave a comment