• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Byliśmy i my – Międzynarodowe Spotkanie Konfederacji CVS

 
 
 

W dniach 15-16.10.2021 roku odbyło się spotkanie Międzynarodowej Konfederacji CVS. W związku z panującą pandemią spotkanie miało charakter on-line. 

Osoby, które reprezentowały swoje Centra Ochotników Cierpienia połączyły się z Kolumbii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Polski. Nasz kraj reprezentowali: 

P. Krystyna Kowalczuk – vice odpowiedzialna za CVS diecezji elbląskiej;

P. Zdzisław Waszkiewicz – odpowiedzialny za CVS archidiecezji gdańskiej;

P. Wiesław Górzyński – odpowiedzialny za CVS diecezji bydgoskiej.

W spotkaniu wzięła udział s. Beata Dyko SOdC, która jest członkiem zarządu Międzynarodowej Konfederacji jak i służyła tłumaczeniem z włoskiego na polski, w czasie trwania obrad.

Całość obrad prowadziła s. Angela Petitti SOdC, aktualna Przewodnicząca Międzynarodowej Konfederacji CVS jak i ks. Wojciech Grzegorzek SOdC- członek zarządu Konfederacji. Nad wszystkim, od strony technicznej czuwała s. Giovanna Bettiol SOdC.

Na wstępie, swoje pozdrowienie do uczestników zgromadzenia powiedział p. o. Moderatora Generalnego ks. Marco Castellazzi i s. Anna Maria Manganiello – aktualna Odpowiedzialna Generalna za gałąź żeńską Cichych Pracowników Krzyża.

Wysłuchaliśmy bardzo ubogacającej nas relacji s. Angeli na temat: „Przygotowanie przyszłości wraz z Jezusem, który zbawia i uzdrawia”. Była to refleksja nad drogą CVS na najbliższe trzy lata.

Następnie po zapoznaniu się z programem formacyjnym na najbliższe trzy lata, jednogłośnie go przyjęliśmy.

W drugim dniu, jednym z punktów obrad było wysłuchanie bardzo ciekawej konferencji formacyjnej ks. Armando Matteo – podsekretarza Kongregacji Nauki Wiary pt.: „Nawrócić Piotrusia Pana. Dla kultury generatywnej”. Treść wystąpienia poruszyła każdego z nas i w trakcie dyskusji po wystąpieniu ks. Armando stwierdziliśmy, że niestety taka jest aktualna rzeczywistość, z którą przychodzi nam się mierzyć nie tylko w świecie, ale również w naszych apostolatach.

Ubogacające i ciekawe były słowa ks. Apollinaire, który wrócił z Afryki i opowiadał o rzeczywistości CVS na tamtych ziemiach. Podziękował za dotychczasowe wsparcie misji w Kamerunie: CVS z Polski jak i Włoch, które to najczęściej i najwięcej materialnie wspomagają Misję prowadzoną przez Cichych Pracowników Krzyża. Dzieląc się radościami i troskami, które są na ziemi afrykańskiej poprosił o dalsze wsparcie jak i pamięć modlitewną.

Po wspólnej modlitwie na zakończenie obrad trudno nam było się rozłączyć, bo każdy z nas czuł potrzebę pozostania jeszcze chwilę dłużej, aby się wzajemnie ubogacić swoją obecnością. Jednak czas płynął nieubłagalnie i po ponownym wysłuchaniu piosenki „Pozwól mi uwierzyć Panie”, przygotowanej w różnych językach, pożegnaliśmy się życząc sobie owocnej pracy w apostolacie i mając nadzieję, że następne nasze spotkanie odbędzie się już stacjonarnie, kiedy to nie tylko będziemy mogli wysłuchać konferencji i podzielić się swoimi doświadczeniami, ale także poprzebywać z sobą dłużej fizycznie i nacieszyć się tym, że nasz apostolat jest w tak wielu miejscach na ziemi i choć dzielą nas kilometry i różnorodność językowa to łączy nas jedno: charyzmat Bł. Luigiego Novarese.

Leave a comment