• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Bp Stefan Regmunt zrezygnował z urzędu

 
 
 

Dziś w kościołach całej diecezji odczytywany jest komunikat biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Stefana Regmunta. Pasterz z powodu złego stanu zdrowia złożył rezygnację z urzędu biskupa diecezjalnego. Papież Franciszek już ją przyjął.

„Umiłowani Diecezjanie!

W maju tego roku rozpocznę 40 rok służby kapłańskiej. W tym roku dziękowałem też Bogu za 20 lat posługi biskupiej. Na przestrzeni minionych lat pracowałem jako kapłan archidiecezji wrocławskiej, jako biskup pomocniczy w diecezji legnickiej. Od 2007 roku jestem biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Od pewnego czasu zacząłem dostrzegać w sobie zmiany stanu zdrowia. Poinformowano mnie, że muszę podjąć natychmiast stosowne leczenie. Realizacja tego celu ogranicza moje możliwości należytego wypełniania zadań związanych z prowadzeniem diecezji.

W związku z tym, po modlitwie i rozważeniu przed Bogiem swojej sytuacji, w duchu odpowiedzialności za Kościół, przedłożyłem Ojcu Świętemu Franciszkowi pokorną prośbę o przyjęcie mojej rezygnacji z urzędu Biskupa Diecezjalnego.

5 maja 2015 r. otrzymałem odpowiedź, w której Ojciec Święty – po rozważeniu przedstawionych racji – przychylił się do prośby i ze względów zdrowotnych przyjął moją rezygnację (kan. 401 § 2 KPK). Przekazał też życzenia powrotu do zdrowia i zapewnienie o modlitwie o Bożą pomoc.

Ojciec Święty w podjętej decyzji zaznaczył, że pragnie, abym pełnił dotychczasowy urząd do czasu wyłonienia i mianowania mojego następcy.

Z głębi serca dziękuję Bogu za dar szczególnego powołania w Kościele Chrystusowym i za wszelkie otrzymane łaski. Dziękuję też Ojcu Świętemu za zrozumienie i przyjęcie mojej prośby o zwolnienie z pełnionego urzędu. Moją wdzięczność wyrażam również wobec rodziny diecezjalnej za każdy wyraz życzliwości i współpracy w posłudze zbawienia.

Powierzam się opiece Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, a Was, Umiłowani Diecezjanie, proszę o modlitwę.

Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi

Stefan Regmunt

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski”

Pamiętajmy w naszych modlitwach o Bp. Stefanie, aby Bóg dodawał mu sił w walce z chorobą i wspierał go w trudnych chwilach.

Bp Stefan Regmunt

urodził się 20 czerwca 1951 roku w Krasnymstawie. W 1969 roku rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1976 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk kard. Henryka Gulbinowicza.

W 1981 roku rozpoczął studia z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończeniu studiów uwieńczonych doktoratem pełnił w latach 1986-92 funkcje prefekta i wicerektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

3 grudnia 1994 roku Jan Paweł II powołał ks. prał. dr. Stefana Regmunta do posługi biskupiej, ustanawiając go biskupem pomocniczym legnickim.

29 grudnia 2007 roku w Legnicy ogłoszono nominację bp Stefana Regmunta na ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 9 stycznia 2008 roku odbył ingres do katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie, a 26 stycznia 2008 roku do konkatedry pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

 

źródło:

http://zgg.gosc.pl/doc/2486700.Bp-Regmunt-zrezygnowal-z-urzedu

Leave a comment