• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Author archives: Beata

  • Niech Zmartwychwstały Jezus zapali w każdym i każdej z Was nadzieję na lepsze jutro, niech wypełni Wasze serca pokojem, abyście każdego dnia byli orędownikami pokoju w Waszych środowiskach i domach, aby przepełniała Wasze serca miłość, która pokaże jak kochać bezwarunkowo na wzór Jezusa Chrystusa. ... [read more]
  • "WIELKI CZWARTEK – PRZYJACIEL UMYWA NOGI" Wielki Czwartek gromadzi nas w parafialnych wieczernikach. Każda świątynia w tym dniu – w szczególny sposób – przypomina ową salę na górze, gdzie Mistrz zebrał swoich uczniów. On wiedział, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. A ponie... [read more]