• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Aktualności

  • Cisi Pracownicy Krzyża serdecznie zapraszają do udziału w projekcie pn. „Hipoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych" współfinansowanego przez Gminę Miejską Głogów Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w dojściu do optymalnej sprawności fizycznej, psychicznej i ... [read more]
  • Nowa pozycja książkowa: "ZAWIERZYĆ SIĘ MARYI" Cisi Pracownicy Krzyża, Głogów 2015 Przygotujmy się na 100 rocznicę objawień Maryi w Fatimie! "Zawierzenie się Maryi, uznawanie Jej za Matkę, siostrę, towarzyszkę ziemskiej wędrówki, zdolną do dawania wsparcia, mocy i pewności w trudnym czasie, ... [read more]