• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Aktualności

  • "Zima. — Na nie­bie sza­ra roz­po­star­ta sza­ta...Ci­cho — spo­koj­nie śnie­żek w po­wie­trzu ula­taI wszyst­ko bia­łym swo­im ca­łu­nem odzie­wa;Stro­ją się ze­schłe tra­wy, ob­umar­łe drze­wa...Na tle ciem­nem się bia­ło ma­lu­je świat wszy­stek,Naj­mniej­sze tra­wy ździe­bło, naj­drob­niej­szy ... [read more]
  • W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz związanymi z tym wytycznymi i obowiązującymiw obecnym czasie obostrzeniami, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie uprzejmie informujemy, że turnusy rehabilitacyjne w terminach09.02.2021 do 23.02.2021 oraz 02.03.2021 do 16.03.2021w Do... [read more]