• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Aktualności

  • W uroczystość świętych Pawła i Piotra, nasza wspólnota miała radość powitania naszych braci w służbie lektoratu (Norbert i Appolonaire), Marcellin natomiast jako akolita. W swojej homilii biskup Barthélemy polecił im, aby podążali za krokami dwóch Świętych, których uroczystość obchodziliśmy 29 czerw... [read more]
  • "Dołącz do naszego międzynarodowego „łańcucha modlitwy” i módl się z nami za chrześcijan z Bliskiego Wschodu „Możemy wyrzec się wszystkiego, ale nie naszej wiary. Módlcie się za nas, a my będziemy się modlić za was!” Taką wiadomość otrzymujemy każdego dnia od chrześcijan z Iraku, Syrii i... [read more]