• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA „WYSPA SKARBÓW”

 
 
 

WYSPA SKARBÓW
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
CISI PRACOWNICY KRZYŻA

OTWARCIE 01 września 2017 r.

ZAPEWNIAMY
EFEKTYWNĄ EDUKACJĘ I REHABILITACJĘ
POPRZEZ
• REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
• ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE INDYWIDUALNE I GRUPOWE:
  -INTEGRACJA SENSORYCZNA
– TERAPIA NEUROROZWOJOWA NDT-Bobath
– TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA w koncepcji NDT-Bobath
– ARTETERAPIA
– EEG BIOFEEDBACK
– HIPOTERPIA
– DOGOTERAPIA

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z
• NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI
• ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU POSIADAJĄCE ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Kartę zgłoszenia można otrzymać w biurze:
Cisi Pracowników Krzyża
ul. Bł. Luigiego Novarese 2
67-200 Głogów
tel.: 76 833 32 97, 76 836 57 54
lub pobrać poniżej.

karta zgłoszenia

Leave a comment