• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Aktualności

  • W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz związanymi z tym wytycznymi i obowiązującymiw obecnym czasie obostrzeniami, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie uprzejmie informujemy, że turnus rehabilitacyjny w terminieod 16.04.2021 do 30.04.2021w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. ... [read more]
  • PROMOCJA !!!   TURNUSY W CENIE PROMOCYJNEJ !!!   07.01 - 21.01.2021 ————> 1100,00 zł 22.01 - 05.02.2021 ————> 1100,00 zł 09.02 - 23.02.2021 ————> 1100,00 zł   Zapraszamy do zapoznania się z ulotką i terminami turnusów na 2021 rok. 02.03 – 16.03.2021 – 1.200,00 16.04 – 30.04... [read more]
  • Niech Zmartwychwstały Jezus zapali w każdym i każdej z Was nadzieję na lepsze jutro, niech wypełni Wasze serca pokojem, abyście każdego dnia byli orędownikami pokoju w Waszych środowiskach i domach, aby przepełniała Wasze serca miłość, która pokaże jak kochać bezwarunkowo na wzór Jezusa Chrystusa. ... [read more]
  • "WIELKI CZWARTEK – PRZYJACIEL UMYWA NOGI" Wielki Czwartek gromadzi nas w parafialnych wieczernikach. Każda świątynia w tym dniu – w szczególny sposób – przypomina ową salę na górze, gdzie Mistrz zebrał swoich uczniów. On wiedział, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. A ponie... [read more]
  • Po kilku miesięcznej przerwie w przeddzień uroczystości św. Józefa grupa apostolatu Cvs z Głogowa spotkała się w Kolegiacie na dniu skupienia innym niż zawsze. Zachowując dystans i wszelkie obostrzenia mogliśmy razem Adorować, modlić się, uczestniczyć we Mszy św. Prosząc Boga o ustanie pandemii o b... [read more]

Publikacje